Workshops

Movement är en flexibel verksamhet som inspirerar, engagerar och interagerar genom föreläsningar, utbildning och workshops i organisationer, högskolor, förvaltningar och har även verkat på Vetenskapsfestivalen under flera år. Genom ämnen där människors och organisationers utveckling står i fokus varvar vi forskningsrön med vardagssituationer.

Här kommer några exempel;

  • Inkluderande kommunikation – får alla plats?

  • Body&brain – hur påverkar kroppsspråket din personlighet?

  • Entreprenöriellt lärande – ett sätt att kommunicera?

  • Systemisk coaching – kommunikation som tydliggör!

  • For change – förändra eller förändras?

  • Sårbarhet – svaghet eller styrka?

  • Hur stimuleras hjärnan för att utveckla arbetsminne och/eller kreativitet?

  • Kom hönan eller ägget först? – från idé till produkt till affär.

Workshop på Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Läs mer här