Vet du att?

”Skall du fatta ett stort beslut? Låt då helst bli att tänka för mycket på det. Neurologiska och psykologiska forskningsrön visar nämligen att känslor ofta är överlägsna förståndet när det gäller komplicerade val.”

Källa: Illustrerad Vetenskap

Movement säljer utbildningsmaterial, se här.