Team

Movement är en flexibel verksamhet med fokus på engagemang. Vi underlättar och hjälper dig att få förståelse för dig själv och din organisation.  Tillsammans söker vi lösningar och planerar framtida utveckling. Med respekt för varje individ i teamet väljer vi gemensamt olika metoder med inriktning på förändring, inkluderande kommunikation, gruppdynamik och engagerat ledarskap. Vi använder upplevelse- och forskningsbaserade verktyg, så att teamet inte bara förstår målet utan också hur man tar sig framåt steg för steg.

Förmågan att se sina styrkor och veta hur man kan använda sitt sätt att verka i grupp gör skillnad. Vi hjälper dig att se hur du fungerar, hur du lär dig, och hur du bäst samverkar med andra.