Systemisk Coaching

Movement är en flexibel verksamhet i vilken vi använder oss av beprövade metoder men också utvecklar egna modeller baserade på de senaste forskningsrönen. För att kunna utveckla måste man också utvecklas och ha förmågan att dela med sig av yrkes- och livserfarenheter. Vi arbetar efter ett förhållningssätt där vi tror att varje individ själv har svaren på sina frågor. Som ett led i processen att synliggöra sammanhang och mönster kan vi också erbjuda Systemisk Coaching. Med detta som bas kan vi tillsammans utforma och genomföra en handlingsplan.

Systemisk coaching är ett förhållningssätt och en upplevelse som du kan arbeta med antingen som individ eller i grupp. Oftast är utgångspunkten en sakfråga eller ett problem som tydliggör hur systemet i individens liv, gruppens dynamik eller organisationens uppbyggnad, påverkar helheten. Vi fungerar som en bro som hjälper deltagarna att uppleva sammanhang och vi bidrar genom att lyssna och ställa frågor utan värderingar. Genom Systemisk Coaching blir det dolda synligt.